Historie

Toggerbolejren

Foto fra lejren - klik på billedet for at se i stor

Toggerbo er en lille landsby i hjertet af Mols bjerge midt i en storartet natur. Landbruget blev opgivet og området blev fredet. De første fredninger kom i 1963 og fredningen er skærpet yderlig i 1994. Siden er det blevet en del af Nationalpark Mols Bjerge og er således i dag udset til, at være et af Danmarks vigtigste naturområder.Mange af skovene og plantagerne på Mols er i dag ryddet. Det tilstræbes at landskabet skal fremstå som det lysåbne kulturlandskab der kendetegner perioden 1800 – 1900 også kaldet overdrev, et afgræsset landskab. Området omkring Toggerbo er dog stadig særdeles skovrigt. Dels på grund af plantningerne efter at landbruget blev opgivet, dels på grund af naturlig tilvoksning.

Det husmandssted vi i dag kalder Toggerbolejren, købte Det Danske Spejderkorps i 1956. Landbruget var ikke længere rentabelt og de 21 tdr. land og siden huset blev erhvervet som lejrplads og  hytte med henblik på udlejning og som lejrplads til spejderturneringer.

Djursland Division varetog fra starten driften og istandsættelsen af Toggerbo. Djursland Division består på dette tidspunkt af spejdergrupper fra Hadsten, Hammel, Hinnerup, Galten, Hyllested, Mols, Rougsø og Pindstrup samt grupperne som vi kender dem i dag, Hornslet, Ryom, Balle, Ebeltoft og Grenå.

I november 1974 køber Djursland Division Toggerbo af Det Danske Spejderkorps og stedet udvikler sig løbende med nye faciliteter, toiletbygning, lokumsbygning på pladsen og huset ombygges og tager form som den udlejningshytte vi i dag kender. Toggerbolejren har således i en lang årrække været anvendt til forårsturneringer, som weekend hytte og til afholdelse af sommerlejre og lejre i påskeferien og efterårsferien

Personer omkring 1. Hornslet Trop var fra starten stærkt involveret i arbejdet med Toggerbo, både ved anskaffelsen i 1956, hvor bl.a. Viggo Mørch var en af nøgle personerne og siden ved den løbende istandsættelse samt ved købet i 1974, hvor Josse Danielsen fra pigespejderne i Hornslet er Divisions chef. Erik Roed kommer med i arbejdet da han som formand for 1. Hornslet Trop tager tjansen som Hyttefar på Toggerbo omkring 1980.Det var stadig en del ombygning af selve huset, gulve og indretning blev ændret så hytten bedre kunne bruges til udlejning.

Toggerbolejren bliver i 1980 rammen for foreningen Toggerbo Spejdercenter i daglig tale TSC. De lejer sig ind hos Djursland Division og driver på Toggerbolejren et af landets ca. 10 Spejdere Centre. Her afholdes forskellige spejder kurser, patruljekurser og sommerlejrer som vi i dag kalder centerlejr.
På en centerlejr er aktiviteter og forplejning planlagt af centrets folk, på Toggerbo Spejdercenter hedder de folk Knaster. Knasterne sælger så en færdig planlagt sommerlejr til spejdergrupper fra hele landet. Lederen kommer til Toggerbo med sine spejdere og så er alt organiseret og planlagt, Knasterne sørger for mad, aktiviteter og lejrbål med underholdning og hygge.

Omkring år 2000 arvede Toggerbolejren og Toggerbo Spejdercenter en stor sum efter Divisions Chef Josse Danielsen fra Hornslet Pigespejder. Josse valgte at betænke Toggerbolejren og Toggerbo Spejdercenter med hver en halvdel af sin formue i alt lige under en million kroner.

Arven fra Josse faldt på et tørt sted, økonomien for huset Toggerbo, som vi i dag kalder Toggerbolejren, var helt i bund. Der var mange ting ved huset som trængte voldsomt til en renovering, køkkenet var slidt og utidssvarende. Rør og ledninger til toiletbygningen trængte til en renovering og i huset trængte vi til nye borde og stole og elinstallationen i pejsestuerne skulle fornyes. Alle disse forbedringer blev realiseret med arven fra Josse Danielsen. Toggerbo Spejdercenter kunne opgradere alt deres aktivitetsmateriel og bidrog også til renovering af toiletbygningen-

Arbejdet med Toggerbo er langt fra slut, i 2012 blev det vedtaget at ændre Toggerbolejrens ejerforhold til en selvejende institution.
Med en selvejende institution kan vi fremover bevare en lokal forankring blandt DDS grupperne på Djursland og vi vil fremadrettet stå som ejere af Toggerbo, uanset hvilke ændringer af Divisionssammensætningen eller sammenlægning af korps der i fremtiden måtte komme. Toggerbolejren ejes i dag således af spejderne på Djursland.

Fremtiden for Toggerbo der nu ligger i hjertet af Nationalparken, har gode udsigter, med øget fokus på naturbevaring og offentlighedens mulighed for oplevelser i naturen må Toggerbo fremadrettet stå som et stærkt aktiv i Nationalparken.

Vi forventer fremadrettet, at mulighederne for udvidelse af faciliteterne og en tilsvarende muligheder for, at opnå økonomisk støtte til Toggerbo, i fremtiden vil have gode lyse udsigter.

Uddrag fra bogen “1. Hornslet Trop i 100 år”. Om Toggerbo ved af Erik Roed og Michael Ormstrup. Redigeret af Verner Damm

www.toggerbolejren.dk ©