Regler

Lejebetingelser

Lejekontrakten

Den underskrevne lejekontrakt scannes, hvorefter den senest 8 dage efter kontraktdato, sendes som vedhæftet fil til ddstoggerbolejren@gmail.com.

Depositum på kr. 1.000 indbetales ved bankoverførsel senest 8 dage efter kontraktdato. Brug lejekontraktens nummer som identifikation. Djurslands Bank: reg. nr. 7301 kontonr. 1001713

Depositum modregnes i den endelige afregning.

Lejeaftalen er først indgået, når lejekontrakt og depositum er modtaget.

Afbud senere end 1 måned før kontraktdato betyder at depositum mistes

Nøgler

Nøgler afhentes på ankomstdagen i Dagli’ Brugsen Vrinners, Vrinners Bygade 37, 8420 Knebel. (mellem 8:00 -20:00) Medbring lejekontrakten som identifikation.

Nøgler afleveres igen samme sted ved afrejse. (Brugsen leverer gerne forudbestilte varer til lejren)

Endelig afregning

El-forbrug (lys og varme) aflæses af Toggerbolejren fra og med ankomstdag til og med afrejsedag.

El-aflæsning kan foretages til egen kontrol (måler ovenfor vindeltrappen).

Senest 2 dage efter opholdets afslutning indberettes faktiske antal deltagere til følgende mail: ddstoggerbolejren@gmail.com

Skader Har I beskadiget eller slået noget i stykker indberettes det til Toggerbolejren, så vi kan rette det op inden den næste udlejning. Ved større skader vil vi kontakte jer ang. evt. forsikringsspørgsmål.

Antal personer. Hytten er kun beregnet til 45 personer. Ved leje af hytten er det kun tilladt at stille telte op i nær tilknytning til hytten

Lejemål start og slut. starter normalt på ankomstdagen kl. 14.00 og slutter på afrejsedagen kl. 12.00. Andet kan aftales hvis det ikke kolliderer med andre lejmål.

Rengøring: Lejer er ansvarlig for rengøring og oprydning inde og ude.

For mangelfuld rengøring/oprydning betales kr. 600,- for start og kr. 400,- pr. time. En fuld rengøring tager ca. 4 timer.

Almindelige regler for brug af hytte og stedet fremgår af www.toggerbolejren.dk