Kalender

Dette er en Google kalender. Ses bedst i Chrome. Erfaringen er at f. eks  Firefox og Edge er langsomme til at opdatere Google