Info A-Z

Alfabetisk oversigt

Affald: Der sorteres i 10 fraktioner. Der er beholdere i køkkenet til de forskellige fraktioner. Disse beholdere tømmes i containerne ved P-pladsen syd for hytten. Vær omhyggelig med sammenpakning af affald, fold pap og kartoner etc. (Den lille beholder til farligt affald tømmes ikke).

Hvis der er mere affald end der kan være i containerne, så sæt det i lukkede poser ved siden af containerne.

I tilfælde af store affaldsmængder, specielt ved større arrangementer på pladsen, tag da kontakt til tilsynsførende for særlig aftale.

Aflevering og Afrejse: Afrejsetidspunktet er kl. 12. Hvis I ønsker at rejse på et andet tidspunkt skal det være aftalt med udlejeren. Brug tjeklisten i forbindelse med aflevering af hytten. Se hjemmesiden og opslag i hytten. Der er opslag i hvert enkelt rum om hvordan rummet skal rengøres m.v. Disse opslag gør det også let at fordele opgaverne på deltagerne hvis man ønsker det..

Der kan bestilles slutrengøring ved henvendelse til kasserer eller tilsynsførende i god tid.

Aktiviteter: Der er masser af plads til aktiviteter på vores eget område. Foruden mulig hjælp fra Toggerbo Spejdercenter kan man også benytte de tilbud som er til rådighed i Nationalpark regi. Nærmere oplysninger ved tilsynsførende.

Ankomst: Evt. fejl og mangler ved ankomst skal meddeles tilsynsførende.

Ansvar: Lederen af den gruppe, der har lejet Toggerbolejren er i enhver henseende ansvarlig for at alle regler overholdes og at opholdet gennemføres uden gene for andre. Det være sig naboer eller andre lejere på Toggerbolejren. Dette skal ske af hensyn til eget såvel som vores omdømme.

Badning: Nærmeste strand er Bogens Strand ca. 20 min. gang fra Toggerbo. Gå ca. 100 meter mod Trehøje, drej til venstre ad en bred sti og følg denne til stranden. På kortet i hytten og på pladsen, kan I se hvor denne sti starter.

Brandmateriel: I hytten findes det nødvendige brandmateriel. Det er til brug i tilfælde af brand og ikke i andre situationer.

Med hensyn til brandmateriel til brug på pladsen kan der laves en aftale med den tilsynsførende.

Brænde/rafter: Vi forsøger at holde brændeskuret fyldt op. Om ikke andet  vil der altid været 3 meter stykker til opsavning og kløvning. Vi stiller gerne en manuel kløver i det midterste oplagsrum i aktivitetshuset. Man er velkommen til at sanke brænde på Toggerbo Lejrens område, dog selvfølgelig ikke rafter.

Fryser: Ja. Tag kontakt til tilsynsførende

Glas og flasker: Sorteres sammen med metal. Glasflasker, plastflasker, øl og sodavandsdåser og rengjorte husholdningsglas. Ikke porcelæn og hærdet glas f. eks drikkeglas.

Hjertestarter: Der er en hjertestarter tilgængelig. Den hænger på aktivitetshuset, så den også kan ses fra parkeringspladsen.

Indkøb: Ved forudbestilling i DAGLI’ BRUGSEN i Vrinners, tlf.: 86365512 (Åbningstid 7 – 20 alle dage) kan varerne leveres til Toggerbolejren – eller I kan tage dem med jer, når I afhenter nøglen!

Indkøb i øvrigt I Knebel, Tved, Rønde og Ebeltoft

Køkkenet i Hytten: Det er et stort spisekøkken med klinkegulv.  Der er gaskomfur med 4 kogeblus, to varmluftsovne, køleskab,  kaffemaskine og opvaskemaskine. Opvaskemaskinen doserer selv opvaske og skyllemiddel. Brugsanvisninger er fremlagt. Service, køkkengrej og termokander forefindes til 45 personer. Bortset fra lidt rester af kaffe og te er der intet mad i hytten.

Medbring selv viskestykker, karklude, køkkenruller, store affaldsposer og WC papir.

Kørsel på pladsen: Hvis der er behov for at køre større mængder materiel ind til hytten kan koden til leddet oplyses ved henvendelse til tilsynsførende. Der må kun køres frem til hytten og biler skal efter levering af materiel parkeres på parkeringspladsen. Leddet fra vejen bør af hensyn til jer selv holdes lukket for at undgå uønsket trafik.

Lejrmærker: Vi har et lejrmærke som kan bestilles på lejekontrakten eller ved henvendelse til tilsynsførende.

Materiel: I det midterste rum( med dobbeltdør) i aktivitetshuset er der udvendige borde og bænke til rådighed. Brug træborde til male og skære aktiviteter. Her findes også et antal trillebøre og nogle branddaskere.

Musik: Al elektronisk forstærket musik og lyd, megafoner og lignende udendørs er bandlyst. Udendørs omfatter også telte på pladsen.  Musik inden døre skal ske for lukkede vinduer og døre, også om sommeren.

Nødhjælpstaske: Vi kan ikke garantere at vores nødhjælpstaske til enhver tid er opdaterert. Så medbring egen nødhjælpstaske for en sikkerheds skyld.

Nøgle til Hytten: Nøgler afhentes og afleveres i DAGLI’ BRUGSEN i Vrinners. Medbring lejekontrakt som identifikation. Hvis I kommer udenfor åbningstiden , rettes henvendelse til tilsynsførende i så god tid som muligt

Opvarmning af Hytten: Der opvarmes med jordvarme (El). Husk at lukke vinduerne hurtigt efter endt udluftning

Luk op for nødvendige radiatorer. Efter brug skal der skrues ned alle steder, således at alle termostater står på *.

Hvis der ikke er skruet ned beregnes elforbrug frem til det tidspunkt hvor tilsynsførende skruer ned.

Oprydning: Plancher i alle rum hvordan møbler skal stå. Stolene bedes anbragt omvendt på bordene i alle rum.

Parkering: Al parkering henvises til parkeringspladsen syd for hytten.

Rafter: Rafterne på pladsen må bruges til aktiviteter. Det er nødvendigt at lederen kontrollerer at rafterne er lagt på plads efter brug.

Rengøring: Der er rengøringmateriale med mopper, gulvklude og rengøringsmidler i det lille toilet. Følg anvisningerne på plancherne i hvert rum. Hvis I ønsker at slippe for slutrengøring, kan vi bestille et rengøringsfirma til at gøre det for jer. Det koster  1500 kr. inkl. moms. Henvendelse til kassereren eller tilsynsførende senest 14 dage før ankomst.

Slutrengøring omfatter ikke oprydning i og  omkring hytten og på bålpladsen som udføres efter timepris.

Forbrug: Forbrug af varme og el kan aflæses på hovedmåleren ovenfor vindeltrappen. Afregning sker ved at vi aflæser forbruget via elselskabets (NRGI) hjemmeside. I behøver altså ikke selv at aflæse, men er selvfølgelig velkommen til at gøre det for jeres egen skyld.

Strøm på pladsen: Der er strøm på pladsen ved toiletvognen og på pladsen bag rafteladen.

Tilsyn: Navnet på den tilsynsførende fremgår af vores adresseliste. Det er denne I skal henvende jer til, hvis der opstår problemer under jeres ophold på Toggerbolejren. De fejl og mangler som I opdager, som ikke kræver øjeblikkelig indsats, bedes I skrive på den email I sender vedr. antal deltagere. Personalet i Dagli’ Brugsen kan IKKE hjælpe jer med problemer, der opstår under lejemålet.

Tjekliste: På hjemmesiden /findes i Hytten over køkkenets pult.

Transport: Man kan komme med bus til Femmøller, Knebel eller Vrinners hvorfra der er en skøn gåtur på ca. 5 km til Toggerbo.  Hvis der er problemer med transport af bagage så kontakt den tilsynsførende, som vil være behjælpelig. Hvis I kører i bil til hytten er det lettest via Agri. Om vinteren er det er den eneste vej der med sikkerhed bliver ryddet for sne. Al parkering foregår på vores P-plads syd for huset. Her er også  plads til busser. Dog har 14 meter busser vanskeligt ved at komme op på pladsen.

Kommer i med bus anbefales det kraftigt at man kører via Trehøje. Efter Agri Kirke drejes til højre ad Låddenbjergvej. Ved krydset Mols Bjergevej/Låddenbjergvej drejes til højre. Herefter drejes til venstre hver gang det er muligt, indtil opkørsel til Toggerboelejren. Hvis man følger GPS’en og kører ad Toggerbovej efter Låddenbjergvej skal man forcere et meget skarpt sving med et stråtækt hushjørne og en stejl vejside lige overfor.

Skriv hvis I ønsker et kort tilsendt.

Sovesale: I den store sovesal overnattes på madrasser på gulvet. I den lille sovesal er der et par dobbeltsenge samt yderligere plads på gulvet.I lederværelset er der et par enkeltsende og en sofa. Uanset hvor man slæber løse madrasser hen skal de tilbage til store sovesal ved afrejse

Telefon: er er ingen fastnettelefon i huset eller på pladsen.

Mobil-dækning kunne være bedre. Søg lidt væk fra huset mod flagstangen! Brug wifiopkald

WiFi: Der er åbent netværk i lejren. Koden ses på opslagstavlen i køkkenet.

Åben ild: Lejere af hytten må kun benytte lejrbålspladsen ved hytten.

Bål på pladsen må kun finde sted, hvor der er 100 % sikkerhed for at ilden ikke kan brede sig. Hav altid vand og branddaskere ved bålet, da det normalt er meget tørt på Toggerbo. Midlertidige bålpladser skal sløjfes efter brug. Dvs. Bålpladsen ryddes, jorden vendes og græstørv skal lægges på plads, 3 cm højere end terrænet.