Til og fra

Mange veje fører til Toggerbolejren. Der er skiltet fra alle sider hvis man giver sig tid til at se efter. Man skal være gode venner med sin GPS det vil sige at du også skal have lov at tænke selv.

Den letteste vej går fra Agri  til Toggerbo.

Det er den vej man kommer hvis man har hentet nøglen ved Brugsen i Vrinners, eller hvis man har handlet i denne velsassorterede brugs.

Hvis man kommer med offentlig bus, er det lettest at stå af i Femmøller. Så er der en gåtur på 5 km til lejren. Lejere kan kontakte tilsynsførende med hensyn til hjælp til transport af bagage

Hvis man kommer med privat bus helt frem til lejren anbefales det kraftigt at man kører via Trehøje. Efter Agri Kirke holdes til højre ad Låddenbjergvej. Ved krydset Mols Bjergevej/Låddenbjergvej drejes til højre.Her går den officielle busrute til Trehøje. Herefter drejes til venstre hver gang det er muligt, indtil opkørsel til Toggerbolejren. Hvis man følger GPS’en og kører ad Toggerbovej efter Låddenbjergvej skal man forcere en smal vej og lige før lejren et meget skarpt sving med et stråtækt hushjørne og en stejl vejside lige overfor.

Om Vinteren

Vejen over Agri er også den eneste vej i Mols bjerge som ryddes for sne. Så vogt jer hvis I skal til Toggerbo om vinteren. Husk at sne ligger længere tid i bjerge om vinteren. ( Det er ingen morsomhed)