Priser

Gældende priser for brug af Toggerbolejren

Hytten
Weekend                                        4900,-
Første hverdagsdøgn                     2200,-
Følgende hverdagsdøgn                1600,-
Rengøring                                       1500,-
Pladsen

Grundtakst                                        500,-

pr person pr døgn                               35,-

El  ved brug af hytte og eller plads pr kWh            6 kr  Der tilstræbes en pris på dagspris + 1kr.  Ret til ændringer forbeholdes

Weekend. Fredag kl 14 til søndag kl. 12. (medmindre der aftales andet alt afhængigt af andre lejmål)

Hytten udlejes normalt ikke enkelte dage i weekenden.

Hverdagsdøgn starter kl. 14 og slutter sidste hverdagsdøgn kl 12. (medmindre der aftales andet alt afhængigt af andre lejmål)

Andre arrangementer såsom aftenmøder, dagmøder, lån af pladsen m.v..

Tag kontakt til os så ser vi på det. Skriv til ddstoggerbolejren@gmail.com