Tjekliste

Denne tjekliste er en hjælp til jer, så I husker det hele.

Ankomst Ved leje af hytten

Nøgler

Hent nøgle hos Dagli’ Brugsen i Vrinners. Husk kontrakt som dokumentation. Åben 7-20 alle dage.

Husk Dagli’ Brugsen leverer gerne bestilte varer til hytten.

Forbrug:

Forbrug af varme og el kan aflæses på hovedmåleren ovenfor vindeltrappen.

Afregning sker ved at Toggerbolejren aflæser forbruget via el-selskabets (NRGI) hjemmeside

I behøver altså ikke selv at aflæse, men er selvfølgelig velkommen til at gøre det for jeres egen skyld.

Opvarmning

Opvarmningen sker ved et jordvarmeanlæg. Altså elektrisk.

Luk op for nødvendige radiatorer.Efter brug skal der skrues ned alle steder, således at alle termostater står på *. Hvis der ikke er skruet ned beregnes elforbrug frem til det tidspunkt hvor tilsynsførende skruer ned.

Køkken

Tænd for køleskab

Tænd for opvaskemaskinen

Luk op for gassen på flasken.

Orientering af deltagerne.

Udpeg Toggerbos grænser for deltagerne i overensstemmelse med kortet

Understreg at skellene til naboerne ikke må overskrides

Instruer om at vise hensyn til naboer.

Efter forholdene og årstiden gennemgås regler for brug af åben ild

Gør opmærksom på at heste og kreaturer i hele Mols Bjerge  hverken må fodres eller jages

Advar mod at klatre i midlertidige bygningsværker, raftestativer m.m.

Orienter om nødudgange og brandmateriel

Ankomst Ved leje af Pladsen

Toilet Vognen

Åbnes af tilsynsførende. Skal rengøres efter brug. Rengøring kan bestilles. Pris 500.

Gennemgang af området

Kontroller at jeres del af området er opryddet og affald fjernet

Branddaskere udleveres efter aftale med tilsynsførende.

Orientering af deltagerne.

Udpeg Toggerbos grænser for deltagerne i overensstemmelse med kortet

Understreg at skellene til naboerne ikke må overskrides

Instruer om at vise hensyn til naboer.

Efter forholdene og årstiden gennemgås regler for brug af åben ild

Gør opmærksom på at heste og kreaturer i hele Mols Bjerge  hverken må fodres eller jages

Udsted advarsel mod at klatre i midlertidige bygningsværker

Orienter brandmateriel

Afrejse For lejere af  hytten

Rengøring

Der er opsat rengøringsvejledning for hvert rum som skal følges.

For at få en effektiv afvikling af rengøringen kan man blot fordele de enkelte rum på de forskellige deltagere.

Alle rengøringsmaterialer findes på  det lille toilet.

Generelt

Kontroller at:

Koste etc. er ophængt bag vindeltrappen, på repos eller i køkkenet

Alle termostater er sat til *.

Alt lys er slukket

Alle vinduer er lukket og haspet.

Alle havedørene er lukkede og låst indefra. Tryk på døren for at kontrollere.

Alle udvendige døre lukket og låst

Alle udvendige affaldskurve  og askebægre er tømt.

Alle vandhaner er lukkede og der ikke er løbende toiletter

Gas

 Sluk for gassen på flasken i køkkenet

Nøgler

  Nøgle afleveres hos Dagli’ Brugsen i Vrinners. Åben 7-20 alle dage

Pladsen uden for huset

  Alt affald og spåner samles op.

  Affaldsposer anbringes i containerne ved parkeringspladsen.

  Bål slukket på faste bålsteder.

  Bålpladsen ryddet op

Alle spor efter aktiviteter omkring huset og på pladsen er fjernet

Afrejse For lejere af pladsen

Pladsen

  Alt affald og spåner samles op.

  Affaldsposer anbringes i containerne ved parkeringspladsen.

  Bål slukket på faste bålsteder.

  Bålpladsen ryddet op og gravede bålpladser dækket af græstørv

Rafter og træ brugt til aktiviteter er lagt på plads.

Alle spor efter aktiviteter er fjernet

Toiletvognen på pladsen

Toiletterne er rengjort og alt affald fjernet.

Var der noget i vejen i hytten eller på pladsen omkring hytten da I kom.

Er der noget I synes der mangler, eller har I gode ideer vi kunne bruge. Så skriv det i den mail I sender os efter afrejse.